Historie letiště Praha

Letiště Praha bylo vystavěno na pláni zvané Dlouhá míle v letech 1933–1937, a provoz letiště byl oficiálně zahájen 5. dubna 1937, v polovině 60. let byla vypsána další architektonická soutěž (dnes budova terminálu Jih 1).
Na letiště se přemístila veškerá civilní letecká doprava z letiště Praha-Kbely, kde zůstal pouze vojenský letecký provoz. Prudký rozvoj techniky a letecké dopravy si vynutil takřka okamžité rozšíření letiště z původních 80 ha na čtyřnásobek. Od 15. srpna do 22. prosince 1937 byly vybudovány zpevněné vzletové a přistávací dráhy.

V letech 1960–1968 bylo letiště rozšířeno o oblast označovanou dnes jako Sever na tzv. Nové letiště. V polovině 60. let byla vybudována nová odbavovací budova archrchitektů Karla Filsaka a Karla Bubeníčka, sousedící hangár a nový systém tří vzletových a přistávacích drah (nejdelší z nich o délce 3200 m).
Při té příležitosti byla plocha letiště rozšířena na 800 ha (což znamenalo rozšíření území hlavního města nejen o obec Ruzyně, ale také o části Kněževsi, Přední Kopaniny a Hostivice).

V letech 1989–1993 byla provedena rekonstrukce severní odbavovací budovy. Souběžně byly rekonstruhovány vzletové a přistávací dráhy. Zároveň byl vypracován investiční záměr rozšíření odbavovacího prostoru v areálu Sever. K jeho uskutečňování se přikročilo v roce 1995 a jeho součástí je i terminál „Sever 2“.

V jižní části letiště byl v roce 1997 otevřen nový terminál „Jih 2“.